saadet

Bu ülkeyi Pensilvanya mı yönetiyor?

Bu ülkeyi Pensilvanya mı yönetiyor?

Başbakan Erdoğan hemen her konuşmasında, özelliklede miting meydanlarında kürsüden doğrudan Pensilvanya’yı hedef alıyor, ülkemizdeki tüm olumsuzlukların kaynağını Pensilvanya olarak gösteriyor. Böyle olunca da ortaya yenilmez güce sahip bir Pensilvanya çıkıyor. Derdim Başbakan’ın söylediklerinin doğru ya da yanlış olduğunu tartışmaya açmak değil. Bizim sahip olmadığımız bilgilere Başbakan’ın sahip olması doğaldır. Maksadım, “Bu ülkeyi AK Parti ve […]

27 Mayıs 2014 Salı - 0 kez izlenmiş
Facebook 0 Twitter 0

Başbakan Erdoğan hemen her konuşmasında, özelliklede miting meydanlarında kürsüden doğrudan Pensilvanya’yı hedef alıyor, ülkemizdeki tüm olumsuzlukların kaynağını Pensilvanya olarak gösteriyor. Böyle olunca da ortaya yenilmez güce sahip bir Pensilvanya çıkıyor. Derdim Başbakan’ın söylediklerinin doğru ya da yanlış olduğunu tartışmaya açmak değil. Bizim sahip olmadığımız bilgilere Başbakan’ın sahip olması doğaldır. Maksadım, “Bu ülkeyi AK Parti ve Başbakan Erdoğan mı yönetiyor, yoksa yönetime Pensilvanya mı hâkim?” sorusuna cevap aramak. Ülkeyi halkın oyları ile iktidara gelmiş olanların yönetmesi gerektiğine inanıyor ve bu tür yönetimlere nereden gelirse gelsin her türlü müdahaleye karşı çıkılmasının gerektiğine inanan biriyim. Ancak, Başbakan Erdoğan Pensilvanya ile yatıp Pensilvanya ile kalkmaya başlayınca kendi kendime “Ne oluyor?” diye sorma ihtiyacı duyuyorum. Eğer, “Her taşın altından Pensilvanya çıkıyor” ve “Gerilimin kaynağı Pensilvanya” ise o zaman Pensilvanya’nın ülkeyi yönetenleri çaresiz bırakacak bir güce sahip olduklarını düşünmek yanlış olmaz. O zaman da Sayın Başbakan’a, “Ülkeyi siz yönettiğinize ve devletin tüm imkânlarına rağmen bunca yıldır böyle bir gelişmenin farkına varamamış olmakla bundan sizin de sorumlu olduğunuzu düşünmek yanlış mı olur?” sorusunu yönletmek haksızlık olur mu?

Kaldı ki, Pensilvanya eğer illegal bir örgütlenmenin adı ve bu örgüt ülke çıkarlarını sadece kendisine yöneltecek güce erişmiş ise bununla mücadelenin yolu miting meydanlarında bağırıp çağırmak mı olmalı? Daha önceleri, “İnlerine kadar girilecek, hepsinden hesap sorulacak” açıklamaları yaptığınız halde hâlâ bu konuda belli ki istenen mesafe alınamamış, birtakım özel okulları ve dershaneleri meydanlarda hedef alıyor, insanlardan çocuklarını buralara göndermemelerini istiyorsunuz. Böyle bir yaklaşım bana hukuki gelmiyor. Nasıl ki illegal paralel yapılanmalar hukuk dışıdır ve etkisiz hale getirilmesi gerekiyorsa, miting meydanlarında insanlardan bu okullara ve dershanelere çocuklarını göndermemelerini istemek de kanaatimce hukuk dışıdır. Çünkü sözü edilen okullar ve dershaneler illegal yapılar değildir. Örgüt olarak devlet içinde paralel bir yapılanma oluşturulmuş olsa da, dershaneler ve okullar Bakanlığın izni ile faaliyete geçmiş, Bakanlığın denetimi altında olması gereken kurumlardır. Eğer bu okullar ve dershanelerde, mevcut programa aykırı dersler veriliyor, çalışmalar yapılıyorsa bunun hesabını sormak durumunda olanların soruna çözüm bulamak için insanlardan bu dershanelere ve okullara çocuklarını göndermemelerini istemek sisteme aykırıdır.

İlgili bakanlık ve tüm kurumların teftiş ve incelemeleri sonucu bu okullarda yasa dışı bir oluşum ve eyleme rastlanamamış ise miting meydanlarından halka çağrı yapmak adil bir yaklaşım olmaz. Gerçi bu yazdıklarım sebebiyle iktidar yanlısı bazı gazetelerdeki yazar kardeşlerim bana kızacaklar ama geçmişte bizlere yönelik benzer tepkiler ne kadar hukuk dışı ve adalet duyusundan yoksun idiyse ve bundan rahatsız olduk, acı çektiysek bugün benzer bir tavır da doğru değildir.

Tekrar belirteyim ki, illegal yapılanmaların tümüne karşı devletin mücadele etmesi görevidir. Ancak, öfke ile ayağa kalkarak hukuku bir kenara iten davranışlar dün bize karşı yapıldığında nasıl yanlış idiyse bu gün de yanlıştır diye düşünüyorum. Ayrıca, Başbakan’ın Pensilvanya’ya gereğinden fazla güç yüklediğini düşünüyorum. Eğer hâlâ her taşın altından Pensilvanya çıkıyor, ülkede tüm gerilim kaynağı Pensilvanya ise iktidar olarak siz ne yapıyorsunuz? Böylesine bir illegal yapılanma ile hukuki yollardan mücadele sizin göreviniz değil mi? Kaldı ki, bu tür durumlarda halkın devreye sokulması cepheleşmeyi gündeme getireceği gibi kırgınlıkları artırır, kalıcı küslüklere sebep olur. 28 Şubatçılara karşı yüreğimde oluşan öfkenin hâlâ dinmemiş olduğu gibi.

Abdülkadir Özkan
27 Mayıs 2014 Salı 00:13

Yorumlar kapatıldı.

iPortal Kodlayan: Özer Gül